Πάροχος

Αναγνώριση του παρόχου σύμφωνα με την §5 TMG

CXMXO Media Group

CXMXO UG haftungsbeschränkt
Hansaring 1
50670 Κολωνία
Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 221 – 165 323 – 79
E-mail: office at cxmxo.com

Διαχείριση / Ιδιοκτήτης:

Stephan M. Czaja

Αριθμός εμπορικού μητρώου: HRB 83708
Δικαστήριο μητρώου: Τοπικό Δικαστήριο της Κολωνίας

Εκπροσωπείται νόμιμα από την εταιρεία CXMXO UG (haftungsbeschränkt), Πρωτοδικείο Κολωνίας, HRB
– εκπροσωπούμενη από τον διευθύνοντα σύμβουλο Stephan M. Czaja

Αριθμός φορολογικού μητρώου: 215/5089/1149
Αριθμός αναγνώρισης φόρου επί των πωλήσεων σύμφωνα με το άρθρο 27α του νόμου περί φόρου επί των πωλήσεων: έχει ως εξής.
Λάβετε επίσης υπόψη τις πληροφορίες μας σχετικά με την προστασία δεδομένων.

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2 RStV:
CXMXO UG (περιορισμένης ευθύνης)

ΕκδοτικÏŒ υλικÏŒ εικÏŒνας

© aluxum – istock.com
© ashumskiy – istock.com
© Kirill Kedrinski – fotolia.com
© Sondem – fotolia.com
© Sondem – fotolia.com
© Ivan Kruk – fotolia.com
© Kaponia Aliaksei – fotolia.com
© Raisa Kanareva – fotolia.com
© eugenepartyzan – fotolia.com
© kazzakova – fotolia.com
© Andrey Kiselev – fotolia.com
© paultarasenko – fotolia.com
© Sondem – fotolia.com
© Astarot – fotolia.com
© kiuikson – fotolia.com

© kegfire – fotolia.com

© contrastwerkstatt – fotolia.com
© loreanto – fotolia.com
© VadimGuzhva – fotolia.com
© indiraswork- fotolia.com

Αποποίηση ευθύνης / 1

Περιεχόμενα του παρόντος δικτυακού τόπου

Τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου δημιουργήθηκαν με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Ωστόσο, ο πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα του παρεχόμενου περιεχομένου. Η χρήση του ανακτήσιμου περιεχομένου γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Οι συνεισφορές που αναφέρονται ονομαστικά εκφράζουν τη γνώμη του εκάστοτε συγγραφέα και όχι πάντα τη γνώμη του παρόχου.

Διαθεσιμότητα ιστότοπου

Ο πάροχος προσπαθεί να προσφέρει την υπηρεσία ανάκτησης χωρίς διακοπή, στο μέτρο του δυνατού. Ωστόσο, ακόμη και με τη δέουσα προσοχή, οι διακοπές λειτουργίας δεν μπορούν να αποκλειστούν. Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να διακόψει την προσφορά του ανά πάσα στιγμή.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων (“εξωτερικοί σύνδεσμοι”). Οι εν λόγω ιστότοποι υπόκεινται στην ευθύνη των αντίστοιχων διαχειριστών. Κατά την πρώτη δημιουργία των εξωτερικών συνδέσμων, ο πάροχος έλεγξε το εξωτερικό περιεχόμενο για τυχόν νομικές παραβάσεις. Εκείνη τη στιγμή, δεν υπήρχαν νομικές παραβάσεις. Ο πάροχος δεν έχει καμία επιρροή στον τρέχοντα και μελλοντικό σχεδιασμό και το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Η συμπερίληψη εξωτερικών συνδέσμων δεν σημαίνει ότι ο πάροχος υιοθετεί το περιεχόμενο που βρίσκεται πίσω από την αναφορά ή τον σύνδεσμο ως δικό του. Η συνεχής παρακολούθηση αυτών των εξωτερικών συνδέσμων δεν είναι εύλογη για τον πάροχο χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις νομικών παραβιάσεων. Ωστόσο, εάν γίνουν γνωστές νομικές παραβάσεις, οι εν λόγω εξωτερικοί σύνδεσμοι θα διαγράφονται αμέσως.

Διαφημίσεις

Ο εκάστοτε συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των διαφημίσεων, καθώς και για το περιεχόμενο του διαφημιζόμενου ιστότοπου. Η προβολή της διαφήμισης δεν συνιστά αποδοχή από τον πάροχο.

Δεν υπάρχει συμβατική σχέση

Η χρήση του δικτυακού τόπου του παρόχου δεν δημιουργεί καμία συμβατική σχέση μεταξύ του χρήστη και του παρόχου. Από την άποψη αυτή, δεν υπάρχουν επίσης συμβατικές ή οιονεί συμβατικές αξιώσεις έναντι του παρόχου. Σε περίπτωση που η χρήση του δικτυακού τόπου οδηγήσει σε συμβατική σχέση, ο ακόλουθος περιορισμός της ευθύνης ισχύει καθαρά προληπτικά: Ο πάροχος ευθύνεται για πρόθεση και βαριά αμέλεια, καθώς και σε περίπτωση παραβίασης ουσιώδους συμβατικής υποχρέωσης (βασική υποχρέωση). Ο πάροχος ευθύνεται, περιοριζόμενος στην αποκατάσταση της ζημίας που ήταν προβλέψιμη κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης και τυπική για τη σύμβαση, για τη ζημία αυτή που βασίζεται σε ελαφρά αμελή παράβαση των βασικών υποχρεώσεων από τον ίδιο ή έναν από τους νόμιμους εκπροσώπους ή τους πληρεξουσίους του. Ο πάροχος δεν ευθύνεται σε περίπτωση ελαφρά αμελούς παραβίασης των παρεπόμενων υποχρεώσεων που δεν αποτελούν βασικές υποχρεώσεις. Η ευθύνη για ζημιές που εμπίπτουν στο πεδίο προστασίας μιας εγγύησης ή εγγύησης που παρέχεται από τον πάροχο, καθώς και η ευθύνη για αξιώσεις βάσει του νόμου περί ευθύνης για τα προϊόντα και για ζημιές από βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας, δεν θίγονται.

Πνευματικά δικαιÏŽματα / 2

Τα περιεχόμενα και τα έργα που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Για οποιαδήποτε χρήση που δεν επιτρέπεται από τη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτείται η προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου συγγραφέα ή δημιουργού. Αυτό ισχύει ιδίως για την αντιγραφή, επεξεργασία, μετάφραση, αποθήκευση, επεξεργασία ή αναπαραγωγή περιεχομένου σε βάσεις δεδομένων ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και συστήματα. Το περιεχόμενο και οι συνεισφορές τρίτων επισημαίνονται ως τέτοια. Η μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή ή μετάδοση μεμονωμένων περιεχομένων ή ολόκληρων σελίδων δεν επιτρέπεται και τιμωρείται από το νόμο. Επιτρέπεται μόνο η παραγωγή αντιγράφων και η λήψη για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση. Οι σύνδεσμοι προς τον ιστότοπο του παρόχου είναι ευπρόσδεκτοι ανά πάσα στιγμή και δεν απαιτούν τη συγκατάθεση του παρόχου του ιστότοπου. Η προβολή αυτού του δικτυακού τόπου σε εξωτερικά πλαίσια επιτρέπεται μόνο με άδεια.

Προστασία δεδομένων / 3

Διαβάστε περισσότερα για την προστασία δεδομένων εδώ.