Ποσοστό ανταπόκρισης: Ορισμός, Social Media & Υπολογισμός

Το ποσοστό ανταπόκρισης δείχνει το ποσοστό ανταπόκρισης σε μια συγκεκριμένη εκστρατεία. Μια σύγκριση με διάφορες εκστρατείες δείχνει ποιοι παράγοντες επιτυχίας μπορούν να προκύψουν από αυτό. Το ποσοστό ανταπόκρισης μπορεί να έχει πολύ διαφορετικούς λόγους, ένα απλό παράδειγμα θα ήταν μια έρευνα μάρκετινγκ που στάλθηκε σε 1.000 εταιρείες. Εάν επιστραφούν 400 ερωτηματολόγια, το ποσοστό είναι περίπου 40%. Συσκευασμένο σε μια εκστρατεία κοινωνικών μέσων, αυτό θα μπορούσε να είναι μια έρευνα που θα παίξει σε 10.000 άτομα μέσω του προϋπολογισμού των μέσων ενημέρωσης και των διαφημίσεων. Τέσσερα διαφορετικά γραφικά δοκιμάζονται σε συνδυασμό, το καθένα από τα οποία απευθύνεται σε 10.000 άτομα. Στο τέλος της δοκιμής, προσδιορίζεται ποια από τις τέσσερις μεμονωμένες εκστρατείες είχε το υψηλότερο ποσοστό ανταπόκρισης και, συνεπώς, τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Υπολογισμός του ποσοστού ανταπόκρισης

Ο υπολογισμός του ποσοστού ανταπόκρισης δεν χρειάζεται πολλούς αριθμούς. Στο παράδειγμα της έρευνας μάρκετινγκ, αυτό θα ήταν ο αριθμός των ερωτηματολογίων που στάλθηκαν και ο αριθμός των απαντήσεων.

  • ( ληφθέντα / αποσταλθέντα ) * 100 = Ποσοστό απόκρισης

Παρακολούθηση με ποσοστό κλικ, ποσοστό απόκρισης και ποσοστό αλληλεπίδρασης

Έχουμε ήδη μιλήσει για όλα τα σημαντικά στοιχεία-κλειδιά στο ιστολόγιό μας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση, διάφορα βασικά στοιχεία είναι καθοριστικά για την εκτίμηση και την αξιολόγηση της επιτυχίας.

Σε σχέση με το ποσοστό ανταπόκρισης, το ποσοστό κλικ είναι απλώς ένας δείκτης επιτυχίας στην κοινωνική πλατφόρμα. Τελικά, όμως, πρόκειται πάντα για τη μεταστροφή, που σημαίνει επίσης την εκπλήρωση του στόχου. Ο στόχος μπορεί φυσικά να είναι εξαιρετικά διαφορετικός, από την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, μέχρι την απάντηση σε έρευνα αγοράς στο παράδειγμά μας, ή ακόμη και τις πωλήσεις στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ποσοστό ανταπόκρισης χρησιμοποιείται για όλες αυτές τις ενέργειες που βρίσκονται πίσω από το κλικ.

Πόσο υψηλό ήταν λοιπόν το ποσοστό ανταπόκρισης; Το ποσοστό αλληλεπίδρασης, φυσικά, θα μπορούσε εύκολα να συγχέεται με το ποσοστό απόκρισης σε πρώτη σκέψη. Εξάλλου, και οι δύο παράγοντες αφορούν τις ενέργειες των χρηστών. Ωστόσο, υπάρχει μια λεπτή διαφορά: το ποσοστό αλληλεπίδρασης αναφέρεται σε ανεξάρτητη δράση χωρίς καθορισμένο στόχο. Για παράδειγμα, το σχόλιο ως απάντηση σε ένα βίντεο που βρίσκεται online στο κανάλι μας στο YouTube εδώ και δύο χρόνια. Το ποσοστό ανταπόκρισης, αντιθέτως, ζητά έναν ακριβή στόχο. Όπως στο παράδειγμά μας, πόσα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν; Αυτές είναι οι μικρές αλλά λεπτές διαφορές μεταξύ τριών από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες-κλειδιά στο μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων.