Σελίδα φίλων – Φίλοι στο Facebook και απόρρητο

Στη σελίδα φίλων, μπορείτε να βρείτε όλους τους φίλους ενός ατόμου στο Facebook. Οποιοσδήποτε έχει δημιουργήσει το δικό του λογαριασμό στο Facebook μπορεί να προσθέσει φίλους, κάτι για το οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Μόλις προσθέσετε έναν φίλο, αυτός εμφανίζεται στη σελίδα φίλων. Η σελίδα φίλου μπορεί να προβληθεί μέσω του κοινωνικού προφίλ. Οι σελίδες φιλίας άλλων ατόμων είναι επίσης ορατές στις σελίδες του προφίλ τους. Εκτός αν το έχετε απενεργοποιήσει στις ρυθμίσεις απορρήτου του Facebook.

Πώς μπορείτε να αποκρύψετε τη σελίδα φιλίας σας;

Μπορείτε να αποκρύψετε τη σελίδα φιλίας σας χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του Facebook. Εδώ υπάρχει ένα υποστοιχείο που ονομάζεται Privacy. Εδώ έχετε διάφορες επιλογές ρύθμισης, για παράδειγμα, μπορείτε να μας πείτε ποιος επιτρέπεται να βλέπει τις νέες δημοσιεύσεις σας. Είναι δημόσιες για να τις βλέπουν όλοι ή περιορίζετε την πρόσβαση, π.χ. στη σελίδα των φίλων ή μόνο στους φίλους. Μπορείτε ακόμη να βελτιώσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου επιτρέποντας σε μια συγκεκριμένη ομάδα να βλέπει το περιεχόμενο, π.χ. την οικογένειά σας. Εδώ έχετε επίσης τη δυνατότητα να αποφασίσετε ποιος μπορεί να δει με ποιον είναι φίλος. Δεν επιθυμούν όλοι οι χρήστες να είναι οι κοινωνικές επαφές τους δημόσια ορατές σε όλους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Facebook προσφέρει τη δυνατότητα απόκρυψης της σελίδας φιλίας σας ή των φίλων σας. Με αυτόν τον τρόπο, τα τρίτα μέρη δεν έχουν πλέον πρόσβαση στις πληροφορίες με τα οποία μοιράζεστε πληροφορίες. Φυσικά, μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις, όπως μόλις περιγράφηκε, στις νέες δημοσιεύσεις σας.

Φίλοι στο Facebook και απόρρητο

  • Στη σελίδα φίλων ενός χρήστη του Facebook, μπορείτε να δείτε όλους τους φίλους σας, εκτός αν το έχετε αλλάξει στις ρυθμίσεις απορρήτου.
  • Σε αυτές τις ρυθμίσεις απορρήτου, μπορείτε επίσης να ορίσετε ποιος επιτρέπεται να βλέπει τις νέες δημοσιεύσεις σας και ποιος όχι.
  • Έτσι, δεν έχουν όλοι πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το με ποιους είστε φίλοι στο Facebook.