Στόχευση: ακριβής προσέγγιση των ομάδων-στόχων – ορισμός, τεχνικές και πλεονεκτήματα

Η στόχευση σημαίνει ακριβής αντιμετώπιση των ομάδων-στόχων στο διαδικτυακό μάρκετινγκ. Η σημαντικότερη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι ο καθορισμός της ομάδας-στόχου στη φάση προετοιμασίας κάθε διαφημιστικής εκστρατείας. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στο Διαδίκτυο, μπορείτε να στοχεύσετε τις διαδικτυακές σας καμπάνιες ειδικά σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές περιορισμού των ομάδων στόχων για το σκοπό αυτό.

Τεχνικές στόχευσης με μια ματιά

Εδώ μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση ορισμένων τεχνικών στόχευσης:

 • Περιφερειακή στόχευση

Η περιφερειακή στόχευση είναι η διαφήμιση για συγκεκριμένες χώρες και περιοχές με βάση τον χρήστη και τη γεωγραφική του προέλευση.

 • Στόχευση λέξεων-κλειδιών

Η στόχευση με λέξεις-κλειδιά εμφανίζει διαδικτυακή διαφήμιση με βάση γενικά ερωτήματα σε μηχανές αναζήτησης ή σε μηχανές αναζήτησης επιχειρήσεων.

 • Στόχευση στο πλαίσιο

Η στόχευση πλαισίου παρέχει διαδικτυακές διαφημίσεις με βάση τα κλικ που πραγματοποιούνται στο συντακτικό περιβάλλον.

 • Τεχνική στόχευση

Η τεχνική στόχευση βασίζεται σε τεχνικές πληροφορίες (πρόγραμμα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, ταχύτητα DSL κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της διαδικτυακής διαφήμισης.

 • Στόχευση CRM

Η στόχευση CRM τοποθετεί διαφημίσεις με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα πελατών. Αυτά τα δεδομένα πελατών προέρχονται απευθείας από το σύστημα CRM της εκάστοτε εταιρείας.

Κατηγορίες στη στόχευση

Εξαρτάται από το μέσο, ποιες κατηγορίες είναι διαθέσιμες. Ακολουθούν οι πιο σημαντικές:

 • Φύλο
 • Ηλικία
 • Τοποθεσία
 • Χώρα
 • Γλώσσα
 • Εισόδημα
 • Εκπαιδευτικό επίπεδο
 • Ενδιαφέροντα
 • Κατάσταση σχέσης

Πλεονεκτήματα της στόχευσης

Η στόχευση έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Χαμηλή σπατάλη λόγω ακριβούς προσδιορισμού της ομάδας στόχου
 • Αύξηση των μετατροπών και των leads
 • Ενίσχυση της εικόνας της μάρκας και της πιστότητας της μάρκας
 • Εξοικονόμηση κόστους μέσω ελαχιστοποιημένης σπατάλης
 • Κλίση του κύκλου εργασιών

Η στόχευση εξηγείται εν συντομία

Η στόχευση εξηγείται γρήγορα:

 • Ακριβής στόχευση
 • Η πιο σημαντική προϋπόθεση είναι ο προσδιορισμός της ομάδας-στόχου.