Η υποστήριξη του λογισμικού και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης είναι απαραίτητα για τους διαδικτυακούς εμπόρους. Βοηθούν στις καθημερινές εργασίες, ιδίως σε εκείνες που απαιτούν πολύ χρόνο και μπορούν να οργανωθούν με έξυπνο προγραμματισμό. Είτε πρόκειται για το θέμα του περιεχομένου, είτε για την αναζήτηση επιρροής είτε ακόμη και για τα bots που αναφέρουν τόσοι πολλοί. Ρίχνουμε μια ματιά σε τρία σημαντικά εργαλεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που βοηθούν τα πρακτορεία και τις εταιρείες να επεκτείνουν τη δική τους εμβέλεια. Αυτό αφορά κυρίως την οργανική ανάπτυξη, διότι η οργανική ανάπτυξη είναι πολύτιμη. Εκείνοι που δημιουργούν πραγματικούς οπαδούς της μάρκας θα επωφεληθούν επίσης στο μέλλον. Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά στα επιμέρους εργαλεία.

Influencer Marketing Online Course: Θέματα

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην επισκόπηση Social Media Manager > Influencer Marketing

 1. ΟρισμÏŒς, ανάπτυξη, Youtube, Facebook & Instagram
 2. Σχέσεις blogger; Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθÏŒδου
 3. Εργαλεία λογισμικού κοινωνικÏŽν μέσων ενημέρωσης για τον προγραμματισμÏŒ αναρτήσεων και τους οπαδούς
 4. KPIs (βασικοί δείκτες απÏŒδοσης), στÏŒχοι και σχεδιασμÏŒς της καμπάνιας κοινωνικÏŽν μέσων ενημέρωσης
 5. ΠοιÏŒτητα και ποσÏŒτητα των bloggers και της αλληλεπίδρασης
 6. Ενημέρωση, προβλέψεις, δημιουργία επαφÏŽν και παρακολούθηση
 7. ΠιστοποιητικÏŒ Δοκιμή Influencer Marketing Instagram

Τα αποσπάσματα πρέπει να φέρουν την ένδειξη © Stephan M. Czaja, Social Media One 2018

Μάρκετινγκ επιρροής #3: Εργαλεία λογισμικού κοινωνικής δικτύωσης για τον προγραμματισμÏŒ δημοσιεύσεων και τους οπαδούς

Διάρκεια: 24:07 λεπτά

Υποστήριξη λογισμικού: Η αυτÏŒματη υποστήριξη είναι πολύ καλύτερη

Η υποστήριξη του λογισμικού και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης είναι απαραίτητα για τους διαδικτυακούς εμπόρους. Βοηθούν στις καθημερινές εργασίες, ιδίως σε εκείνες που απαιτούν πολύ χρόνο και μπορούν να οργανωθούν με έξυπνο προγραμματισμό. Δεν έχει σημασία αν πρόκειται για το θέμα του περιεχομένου, την αναζήτηση επιρροής ή και τα bots που αναφέρονται από τόσους πολλούς. Έχουμε άλλο ένα συναρπαστικό άρθρο σχετικά με το θέμα των bots του Instgram εδώ: Ψεύτικο! Instagram Bots: Πώς λειτουργεί. Ρίχνουμε μια ματιά σε τρία σημαντικά εργαλεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που βοηθούν τα πρακτορεία και τις εταιρείες να επεκτείνουν τη δική τους εμβέλεια. Αυτό αφορά κυρίως την οργανική ανάπτυξη, διότι η οργανική ανάπτυξη είναι πολύτιμη. Εκείνοι που δημιουργούν πραγματικούς οπαδούς της μάρκας θα επωφεληθούν επίσης στο μέλλον. Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά στα επιμέρους εργαλεία.

Hootsuite / ΣχεδιασμÏŒς περιεχομένου για ÏŒλα τα δίκτυα

Το Hootsuite σας βοηθά να προγραμματίσετε εκ των προτέρων το περιεχόμενο, είτε πρόκειται για φωτογραφίες είτε για βίντεο, με αυτό το λογισμικό μπορείτε εύκολα να προγραμματίσετε περιεχόμενο για διάφορες ημέρες στο μέλλον. Στο σεμινάριο βίντεο, σας δείχνω πώς να δημοσιεύετε αναρτήσεις αυτόματα. Αυτό σας εξοικονομεί πολύ χρόνο και μπορείτε να κάνετε όλο τον προγραμματισμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για μια εβδομάδα, για 14 ημέρες, για ένα μήνα ή ακόμη και για ένα τρίμηνο σε μία μόνο ημέρα ή ακόμη και σε λίγα λεπτά.

Στο σεμινάριο βίντεο θα δείτε φυσικά και πώς να ρυθμίσετε το Hootsuite και πώς να ρυθμίσετε διαφορετικές ροές για να παρακολουθείτε τα δικά σας κανάλια κοινωνικής δικτύωσης από το Facebook έως το Instagram, το YouTube και το Twitter.

 • ΠρογραμματισμÏŒς περιεχομένου για διαφορετικά δίκτυα
 • Οι ροές διευκολύνουν την πρÏŒσβαση σε αναρτήσεις, προγραμματισμένες αναρτήσεις, θαυμαστές, αλληλεπιδράσεις κ.λπ.
 • Δημιουργήστε κοινωνικά δίκτυα σε δευτερÏŒλεπτα

Διαχειριστής κοινωνικÏŽν αναλύσεων / Influencer Marketing

Το Social Analytics είναι η πρώτη ξενάγηση λογισμικού που συνδυάζει όλες τις απαιτήσεις που έχουν οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη διαχείριση των επιρροών. Από την αναζήτηση, ώστε να μπορείτε να ανακαλύψετε τον τέλειο influencer για τους πελάτες ή για τη δική σας μάρκα, μέχρι τη διαχείριση σε διάφορες ομάδες και τα συνεχώς ενημερωμένα δεδομένα. Επιπλέον, ο σχεδιαστής καμπάνιας βοηθά στη δημιουργία διαφορετικών προσφορών και στο σχεδιασμό δοκιμών ΑΒ. Με την παρακολούθηση, μπορείτε να δημιουργήσετε σαφείς αξιολογήσεις στο τέλος και να ελέγξετε την επιτυχία των εκστρατειών.

 • Influencer Research (αναζήτηση ανά χÏŽρα, πÏŒλη κ.λπ.) και Influencer Report (προφίλ και ανάλυση)
 • Λίστα επιρροής για διαχείριση, ομαδοποίηση και πάντα ενημερωμένα δεδομένα
 • Διαχειριστής καμπανιÏŽν για γρήγορη επεξεργασία ερωτημάτων και προσφορÏŽν (με προβλέψεις)
 • Παρακολούθηση της ανάρτησης για την ανάλυση της επιτυχίας και την αξιολÏŒγηση των εκστρατειÏŽν και των παραγÏŒντων επιρροής
 • Το Hashtag Analyser εξετάζει εκατομμύρια αναρτήσεις και σας δείχνει τους πιο επιτυχημένους influencers και αναρτήσεις για ένα hashtag.
 • ΔημιουργÏŒς toplist για περιεχÏŒμενο τάσεων και βελτιστοποίηση μηχανÏŽν αναζήτησης ως έξτρα για τους πελάτες μας!

Instazood / Έτσι μοιάζει ένα απÏŒ αυτά τα “κοινωνικά ρομπÏŒτ”

Το θέμα των bots στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ ενδιαφέρον για πολλούς ανθρώπους και λαμβάνουμε πολλές ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήθελα να σας παρουσιάσω ένα από αυτά τα κοινωνικά ρομπότ για το Instagram. Με το Instazood, μπορείτε να δημοσιεύετε αυτόματα likes και σχόλια ή να ακολουθείτε άτομα (δεν συνιστάται). Θα σας δείξουμε εν συντομία πώς να χρησιμοποιήσετε ένα τέτοιο ρομπότ, πώς να το ρυθμίσετε και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ρομπότ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 • ÎŒλοι μιλούν για bots: Τι είναι τα bots;
 • ΠÏŽς λειτουργεί ένα κοινωνικÏŒ bot;