Μικροεπιρροές, νανοεπιρροές και οι “κανονικοί” επιρροές: μπορούν πραγματικά να κατηγοριοποιηθούν; Ρίχνουμε μια κριτική ματιά στην ταξινόμηση και την κατηγοριοποίηση των influencers. Χρησιμοποιώντας ένα απλό παράδειγμα, δείχνω πόσο διαφορετικά μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε την εμβέλεια.

Influencer Marketing Online Course: Θέματα

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην επισκόπηση Social Media Manager > Influencer Marketing

 1. ΟρισμÏŒς, ανάπτυξη, Youtube, Facebook & Instagram
 2. Σχέσεις blogger; Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθÏŒδου
 3. Εργαλεία λογισμικού κοινωνικÏŽν μέσων ενημέρωσης για τον προγραμματισμÏŒ αναρτήσεων και τους οπαδούς
 4. KPIs (βασικοί δείκτες απÏŒδοσης), στÏŒχοι και σχεδιασμÏŒς της καμπάνιας κοινωνικÏŽν μέσων ενημέρωσης
 5. ΠοιÏŒτητα και ποσÏŒτητα των bloggers και της αλληλεπίδρασης
 6. Ενημέρωση, προβλέψεις, δημιουργία επαφÏŽν και παρακολούθηση
 7. ΠιστοποιητικÏŒ Δοκιμή Influencer Marketing Instagram

Τα αποσπάσματα πρέπει να φέρουν την ένδειξη © Stephan M. Czaja, Social Media One 2018

Influencer Marketing #2: Σχέσεις με bloggers; Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθÏŒδου

Διάρκεια: 13:51 λεπτά

ΤαξινÏŒμηση και κατηγοριοποίηση των bloggers

Μικροεπιρροές, νανοεπιρροές και οι “κανονικοί” επιρροές: μπορούν πραγματικά να κατηγοριοποιηθούν; Ρίχνουμε μια κριτική ματιά στην ταξινόμηση και την κατηγοριοποίηση των influencers. Χρησιμοποιώντας ένα απλό παράδειγμα, δείχνω πόσο διαφορετικά μπορείτε να ταξινομήσετε την εμβέλεια. Κάνω επίσης μια σαφή ταξινόμηση και μιλάω για το ποια είναι η πραγματική (!) εμβέλεια που έχουν οι influencers στο κοινωνικό δίκτυο Instagram. Έτσι ώστε οι εταιρείες που ξεκινούν με το μάρκετινγκ επηρεαστών να έχουν αμέσως μια ειλικρινή και ολοκληρωμένη επισκόπηση.

 • Συνάφεια
 • 5-10k είναι micro
 • 10-100k
 • 100k+ μπορούν να γίνουν είδωλα
 • 1M+ αστέρια

Τα πιο δημοφιλή είναι:

 • Top Γερμανία (ΠοδÏŒσφαιρο, Youtuber, Lisa και Lena)
 • Κανονικοί influencers (μÏŒδα, lifestyle, αθλητισμÏŒς)

Κατηγορίες που αποτελούν το 99% του περιεχομένου στο Instagram

 • ΜÏŒδα, Μεγαλύτερο θέμα
 • Μουσική
 • ΤρÏŒφιμα
 • Ταξίδι
 • Fitness
 • Ομορφιά
 • Αξεσουάρ
 • Pet

Πλεονεκτήματα Influencer Marketing

Τα πλεονεκτήματα του influencer marketing είναι προφανή και έχουν ήδη επισημανθεί με σαφήνεια στις προηγούμενες ενότητες. Το μάρκετινγκ επιρροής δεν έχει μόνο σημαντικά χαμηλότερη CPM, δηλαδή τιμή χιλίων επαφών, η οποία χρησιμοποιείται ως γενικός παράγοντας σύγκρισης για τις εκστρατείες στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης. Το μάρκετινγκ επιρροής επιτρέπει το μάρκετινγκ ειλικρινών συστάσεων σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Οι πρώτες μεγάλες εταιρείες και οι διεθνείς επιχειρήσεις δοκιμάζουν τις πρώτες καμπάνιες, ενώ το μάρκετινγκ επηρεασμού είναι ακόμα καινούργιο για πολλούς! Ωστόσο, υπάρχει ήδη μεγάλη τεχνογνωσία και πολλά παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής που δείχνουν πόσο επιτυχημένο μπορεί να είναι το μάρκετινγκ επιρροής ως μέθοδος και στρατηγική μάρκετινγκ.

Πλεονεκτήματα της μεθÏŒδου μάρκετινγκ μέσω bloggers

 • Επιθυμητή ομάδα-στÏŒχος
  Δεν υπάρχει Adblock
  Κανένας έλεγχος
  Ακριβής ομάδα-στόχος (data influencer)
 • Το μάρκετινγκ επιρροής είναι αξιÏŒπιστο
  Γεφύρωση της απόστασης από τον καταναλωτή
 • Υψηλά εύρη
  Pamela Reif 3.3 m
  Vogue 200K, < 10%
  Paola Maria 5.4 m
 • ΕλπιδοφÏŒρα επιτυχία
  Το 2017, το 50% των ατόμων ηλικίας 14-19 ετών αγόρασε ένα προϊόν μέσω μιας σύστασης από έναν influencer.

ΑπÏŒφαση αγοράς ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες

 • 50% – 14-19 ετÏŽν
 • 33% – 20-29 ετÏŽν
 • 24% – 30-39 ετÏŽν
 • 10% – 40-49 ετÏŽν
 • 7% – 50-59 ετÏŽν ή 3% 60 ετÏŽν +

Κίνδυνοι της στρατηγικής

 • Η προσβλητική διαφήμιση δεν λειτουργεί
  Λύση: Τοποθέτηση προϊόντων ή αφήγηση ιστοριών
 • Ζαλάδα με το χέρι
  Λύση: Δέσμευση / αλληλεπίδραση ως σκληρό νόμισμα