Ποσοστό αναπήδησης – ορισμός για ιστότοπους, ηλεκτρονικά καταστήματα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το ποσοστό εγκατάλειψης ορίζει την ποσοστιαία τιμή των ατόμων που εγκατέλειψαν μια συγκεκριμένη διαδικασία μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να έχει διάφορες πτυχές. Για παράδειγμα, αν κατευθύνουμε τον χρήστη μας σε ένα συγκεκριμένο βίντεο στο YouTube. Εάν το βίντεο μας έχει τιμή 20 δευτερόλεπτα ως KPI, δηλαδή δείκτη απόδοσης, ώστε να μπορεί κανείς να αντιληφθεί την προσφορά στην πληρότητά της, κάθε θεατής που παρακολουθεί λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα είναι μια διακοπή.

Το ποσοστό εγκατάλειψης στο κλασικό ηλεκτρονικό κατάστημα

Φυσικά, το ποσοστό εγκατάλειψης δεν υπάρχει μόνο στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στα ηλεκτρονικά καταστήματα ή στις ιστοσελίδες. Εδώ, όπως και στα κοινωνικά δίκτυα, το ποσοστό εγκατάλειψης καθορίζεται συχνά από το αν πραγματοποιήθηκε μια συγκεκριμένη ενέργεια ή αν επιτεύχθηκε ένας συγκεκριμένος στόχος. Αυτό μπορεί να είναι η πώληση ενός προϊόντος, π.χ. με τη σύνδεση σε ένα Instagram Story, ή μια επίσκεψη στον ιστότοπο που τελειώνει μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

Το ποσοστό εγκατάλειψης βοηθά στη βελτιστοποίηση των προσφορών

Το ποσοστό εγκατάλειψης είναι ένα σημαντικό εργαλείο για πολλούς οργανισμούς αλλά και για τις εταιρείες και τις μάρκες για να αναγνωρίσουν πού βρίσκονται οι πιθανές πηγές σφαλμάτων. Για παράδειγμα, εάν το ποσοστό εγκατάλειψης αυξάνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, όπως για παράδειγμα σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να οφείλεται σε σφάλμα σεναρίου. Εάν, για παράδειγμα, ένα κουμπί ή ένας πάροχος πληρωμής δεν λειτουργεί, οι χρήστες διακόπτουν και δεν πραγματοποιούν αγορά.

Ο ρυθμός διακοπής σε γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός

  • Το ποσοστό εγκατάλειψης δείχνει το ποσοστό των ατόμων που εγκατέλειψαν μια συναλλαγή ή έκλεισαν μια σελίδα μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • Βασικός δείκτης απόδοσης: ο δείκτης της πραγματικής διάρκειας μιας διαδικασίας για να γίνει αντιληπτή η ολοκλήρωσή της.
  • Εάν ο KPI είναι 20 δευτερόλεπτα, κάθε επισκέπτης που κλείνει τη σελίδα πριν από τη συμπλήρωση των 20 δευτερολέπτων θα αποχωρήσει.
  • Το ποσοστό διακοπής είναι συχνά ένδειξη των πηγών σφάλματος, π.χ. εάν το ποσοστό διακοπής σε μια σελίδα αυξάνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό μπορεί να οφείλεται σε σφάλμα σεναρίου.

Τι είναι το ποσοστό αναπήδησης; (Αγγλικά)

4 τρόποι για να μειώσετε το ποσοστό αναπήδησης (Ελληνικά)