Εργασίες μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού: Για επιτυχημένο employer branding

Εργασίες μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού – Το μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί ουσιαστικό μέρος της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, καθώς αφορά την προσέλκυση και τη διατήρηση εξειδικευμένων εργαζομένων. Υπάρχουν εσωτερικά και εξωτερικά καθήκοντα μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού που επιδιώκουν διαφορετικούς στόχους. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε τις σημαντικότερες εργασίες μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού και δίνουμε χρήσιμες συμβουλές για το πώς να αυξήσετε την ελκυστικότητα της εταιρείας σας. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να ενισχύσετε το employer branding σας μέσω στοχευμένων μέτρων.

Οι πιο σημαντικές εργασίες μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού με μια ματιά

Το μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού είναι ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό, οι αντίστοιχοι υπάλληλοι ασχολούνται κυρίως με στρατηγικές που αποσκοπούν στην πρόσληψη και τη διατήρηση εξειδικευμένων εργαζομένων. Για να σας δώσουμε μια βαθύτερη ματιά σε αυτό το θέμα, παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα καθήκοντα μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού σε αυτό το άρθρο.

Τα σωστά μέτρα: Πώς να αυξήσετε την ελκυστικότητα της εταιρείας σας μέσω του μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού

Ποια είναι τα καθήκοντα μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού;

Ο τομέας του ανθρώπινου δυναμικού χωρίζεται βασικά στους τομείς του εσωτερικού και του εξωτερικού μάρκετινγκ προσωπικού. Στη συνέχεια, θα θέλαμε να αναφερθούμε λεπτομερέστερα στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν οι αντίστοιχοι τομείς και πώς μπορείτε να τα εφαρμόσετε και εσείς στην εταιρεία σας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με δικούς σας πόρους ή με τις υπηρεσίες ενός οργανισμού μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού.

Ποια είναι τα καθήκοντα του εσωτερικού μάρκετινγκ προσωπικού;

Το εσωτερικό μάρκετινγκ προσωπικού επικεντρώνεται κυρίως στους υπαλλήλους που ήδη εργάζονται στην εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, η διατήρηση των εργαζομένων πρέπει να αυξηθεί μέσω διαφόρων μέτρων. Στόχος του εσωτερικού μάρκετινγκ προσωπικού είναι η βελτίωση του εργασιακού κλίματος, η αποφυγή απολύσεων και η αύξηση της γενικής παραγωγικότητας στην επιχείρηση. Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες χρήσιμες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε αυτόν τον στόχο.

Τα πιο σημαντικά καθήκοντα στο εσωτερικό μάρκετινγκ προσωπικού με μια ματιά

 • Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της εταιρείας
 • Επίδομα διακοπών και Χριστουγέννων
 • Μπόνους επίτευξης στόχων
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Εκδηλώσεις ομαδικής ανάπτυξης
 • Δέκατος τρίτος μισθός
 • Σαββατική άδεια
 • Μπόνους επιτυχίας
 • Συμπληρωματική ασφάλιση
 • Απομακρυσμένη εργασία

Ποια είναι τα καθήκοντα του μάρκετινγκ εξωτερικού προσωπικού;

Το μάρκετινγκ εξωτερικού προσωπικού αφορά κυρίως την προσέλκυση νέων ταλέντων και την εξωτερική εικόνα της εταιρείας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες στρατηγικές. Στη συνέχεια, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για το πώς μπορείτε να προωθήσετε το μάρκετινγκ εξωτερικού προσωπικού, προκειμένου να προσελκύσετε τους κατάλληλους υπαλλήλους για την ομάδα σας.

Τα πιο σημαντικά καθήκοντα στο μάρκετινγκ εξωτερικού προσωπικού με μια ματιά

 • Ενεργή προμήθεια
 • Social Media Marketing
 • Σελίδες καριέρας
 • Πύλες καριέρας
 • Αγγελίες εργασίας
 • Δημιουργία δεξαμενής ταλέντων
 • Πανεπιστημιακές διαλέξεις
 • Προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο
 • Ιστοσελίδες Blog
 • Κανάλι YouTube

Εκτός από τις εργασίες μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού που περιγράφονται παραπάνω, υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αυξήσετε την ελκυστικότητα της εταιρείας σας. Στην αρχή, ωστόσο, είναι φυσικά σημαντικό να επικεντρωθείτε στους τομείς εργασιών που αποφέρουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην εταιρεία σας. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αποφύγετε να εργάζεστε σε πάρα πολλούς τομείς ταυτόχρονα.

Ποια καθήκοντα μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού είναι τα πιο σημαντικά;

Το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί μονοσήμαντα. Το πιο σημαντικό είναι να επικεντρωθείτε στις εργασίες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες σας. Εάν θέλετε να προσελκύσετε νέους εργαζόμενους, για παράδειγμα, θα πρέπει να επικεντρωθείτε σε ψηφιακές πλατφόρμες όπως το LinkedIn ή το Instagram και να κάνετε ενεργή αναζήτηση για να προσελκύσετε νέα ταλέντα.

Ωστόσο, εάν η εστίασή σας είναι η διατήρηση των υφιστάμενων εργαζομένων, τότε θα πρέπει να επικεντρωθείτε σε εσωτερικά καθήκοντα μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού και, για παράδειγμα, να φροντίσετε για την ανάπτυξη ελκυστικών μοντέλων κινήτρων ή άλλων μέτρων που μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την ικανοποίηση των εργαζομένων.

Συμπέρασμα: Αυξήστε την ελκυστικότητα της εταιρείας σας

Με καλά εκτελεσμένες εργασίες μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού αυξάνετε μόνιμα την ελκυστικότητα της εταιρείας σας!

Σε αυτό το άρθρο, παρουσιάσαμε διάφορες εργασίες μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού που θα σας βοηθήσουν να αυξήσετε το branding του εργοδότη σας. Εάν δεν διαθέτετε επαρκείς πόρους σε έναν από τους αντίστοιχους τομείς ή εάν δεν έχετε τις απαραίτητες γνώσεις, έχετε ακόμα τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες ενός οργανισμού μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού.

✔️ Μάθηση
✔️ Το μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί σημαντικό μέρος της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.
✔️ Υπάρχουν εσωτερικά και εξωτερικά καθήκοντα μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού.
✔️ Τα εσωτερικά καθήκοντα μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού αυξάνουν τη διατήρηση των εργαζομένων.
✔️ Τα εξωτερικά καθήκοντα μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού χρησιμεύουν για την προσέλκυση νέων ταλέντων.
✔️ Υπάρχουν διάφορα μέτρα μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού που μπορούν να εφαρμόσουν οι εταιρείες.
✔️ Η επιλογή των κατάλληλων μέτρων εξαρτάται από τις ανάγκες της επιχείρησης.
✔️ Τα μοντέλα κινήτρων και η ενεργή αναζήτηση μπορούν να βοηθήσουν στην προσέλκυση ταλέντων.
✔️ Το μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι σελίδες καριέρας μπορούν να βελτιώσουν την εξωτερική εικόνα της εταιρείας.
✔️ Οι προσλήψεις και οι πανεπιστημιακές διαλέξεις μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση σε νέα ταλέντα.
✔️ Οι εταιρείες θα πρέπει να επικεντρωθούν σε μερικές εργασίες μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού που προσθέτουν τη μεγαλύτερη αξία.
✔️ Εάν οι εταιρείες διεξάγουν με επιτυχία το μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού, μπορούν να αυξήσουν διαρκώς την ελκυστικότητα της εταιρείας.
✔️ Τα γραφεία μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να υποστηρίξουν τις εταιρείες στην εφαρμογή.
Δεν υπάρχουν καθολικά έγκυρα καθήκοντα μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού που να είναι εξίσου σημαντικά για όλες τις εταιρείες.

5 ιδέες μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού

Ως εργοδότης, θέλετε να κάνετε την εταιρεία σας πιο ελκυστική για τους δυνητικούς εργαζόμενους και να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό; Τότε θα πρέπει σίγουρα να βασιστείτε σε δημιουργικές ιδέες μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού. Διότι η στοχευμένη και καινοτόμος εργασία ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της εικόνας της εταιρείας και στην αύξηση της ελκυστικότητάς της ως εργοδότη. Σε αυτό το άρθρο, παρουσιάζουμε πέντε χρήσιμες ιδέες μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να θέσετε την εταιρεία σας στο επίκεντρο και να προσελκύσετε κορυφαία ταλέντα.

Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε πώς τα στοχευμένα μέτρα μπορούν να σας δώσουν ένα αξιοσημείωτο πλεονέκτημα στην αγορά εργαζομένων.

 • 5 ιδέες μάρκετινγκ ανθρώπινου δυναμικού