Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): Τι είναι; Ορισμός & σημασία στο μάρκετινγκ

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, παρέχουν πάνω από το 60% του συνόλου των θέσεων εργασίας που υπόκεινται σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και παράγουν πάνω από το ήμισυ του ΑΕΠ. Συνεπώς, η σημασία των ΜΜΕ για τη γερμανική οικονομία δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί.

Τι θεωρείται ΜΜΕ;

Αλλά τι ακριβώς είναι μια ΜΜΕ; Σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ, το όριο είναι 250 εργαζόμενοι, αν και στη Γερμανία οι εταιρείες με έως και 500 εργαζόμενους θεωρούνται επίσης ΜΜΕ. Ωστόσο, ο καθοριστικός παράγοντας για τον χαρακτηρισμό ως ΜΜΕ δεν είναι μόνο ο αριθμός των εργαζομένων, αλλά και ο κύκλος εργασιών ή το ετήσιο κέρδος. Έτσι, μια εταιρεία θεωρείται ήδη ΜΜΕ εάν ο κύκλος εργασιών της ανέρχεται το πολύ σε 50 εκατομμύρια ευρώ ή το ετήσιο κέρδος της σε 10 εκατομμύρια ευρώ.

Τα τυπικά χαρακτηριστικά των ΜΜΕ είναι ο υψηλός βαθμός ευελιξίας, οι στενοί δεσμοί με τους πελάτες και οι ισχυρές περιφερειακές ρίζες. Πολλές ΜΜΕ είναι οικογενειακές και χαρακτηρίζονται από καινοτόμο δύναμη και βιωσιμότητα. Λόγω του μεγέθους και της δομής τους, οι ΜΜΕ μπορούν να αντιδρούν πολύ γρήγορα στις αλλαγές της αγοράς και να θέτουν νέες τάσεις.

Οι ΜΜΕ αποτελούν έτσι την τέλεια εναλλακτική λύση έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων και, πάνω απ’ όλα, προσφέρουν καινοτόμες λύσεις στις προκλήσεις της εποχής μας.

Ενδιαφέρον: Αποδόσεις επί των πωλήσεων

Ακολουθεί μια άλλη ματιά στις μέσες αποδόσεις επί των πωλήσεων των μεσαίων επιχειρήσεων στη Γερμανία ανά τομέα.

Statistik: Durchschnittliche Umsatzrenditen von mittelständischen Unternehmen in Deutschland nach Branchen im Jahr 2021 | Statista

Περισσότερα στατιστικά στοιχεία: Statista

Μεγαλύτερη εμβέλεια, περισσότερες συνδέσεις και πελάτες;

Παράδειγμα TikTok για επιχειρήσεις: 5 βήματα για αρχάριους. Μάρκετινγκ TikTok για επιχειρήσεις(ΜΜΕ) – Είτε πρόκειται για μικρές τοπικές επιχειρήσεις είτε για μεγάλες διεθνείς εταιρείες, το TikTok είναι ένα ενδιαφέρον εργαλείο μάρκετινγκ για όλους. Η εφαρμογή σύντομων βίντεο προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία να αλληλεπιδράσετε με τους δυνητικούς πελάτες με έναν εντελώς νέο τρόπο. Σας παρουσιάζουμε πώς λειτουργεί το μάρκετινγκ TikTok και ποιες ευκαιρίες προσφέρει για τις επιχειρήσεις.