Προσλήψεις: Τι είναι αυτό; Βήματα στο μάρκετινγκ προσωπικού

Η πρόσληψη αναφέρεται στη διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής υποψηφίων για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας σε μια εταιρεία. Ο στόχος της πρόσληψης είναι να βρεθούν και να προσληφθούν κατάλληλοι υποψήφιοι που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εταιρείας για τις θέσεις εργασίας.

Διαδικασία πρόσληψης: βήματα

Η διαδικασία πρόσληψης ξεκινά συνήθως με τον εντοπισμό μιας κενής θέσης εργασίας στην εταιρεία. Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή ένας υπεύθυνος προσλήψεων δημιουργεί μια περιγραφή της θέσης εργασίας και καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο ιδανικός υποψήφιος.

Ανάπτυξη στρατηγικής

Στη συνέχεια, αναπτύσσεται μια στρατηγική για την προσέγγιση δυνητικών υποψηφίων. Αυτό μπορεί να γίνει με την ανάρτηση αγγελιών εργασίας σε πίνακες εργασίας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την αναζήτηση βιογραφικών σημειωμάτων σε βάσεις δεδομένων ή με τη συνεργασία με εταιρείες προσλήψεων ή κυνηγούς κεφαλών.

Προεπιλογή των υποψηφίων

Αφού βρεθούν πιθανοί υποψήφιοι, οι υποψήφιοι προεπιλέγονται με βάση τα προσόντα, την εμπειρία και τις δεξιότητές τους. Στη συνέχεια, διεξάγονται συνεντεύξεις για την εξεύρεση των καταλληλότερων υποψηφίων.

Συνέντευξη και σύμβαση εργασίας

Μετά τη συνέντευξη, η εταιρεία αποφασίζει ποιος υποψήφιος ταιριάζει καλύτερα στη θέση εργασίας και του προσφέρει σύμβαση εργασίας.

Η διαδικασία πρόσληψης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εταιρεία και τον τύπο της κενής θέσης. Ορισμένες εταιρείες διαθέτουν επίσης ειδικές διαδικασίες και εργαλεία, όπως κέντρα αξιολόγησης ή δείγματα εργασίας, για τον έλεγχο της καταλληλότητας των υποψηφίων.

Πρακτορείο προσλήψεων

Η αναζήτηση εξειδικευμένων εργαζομένων μπορεί να αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για τις εταιρείες. Στη σημερινή εποχή της αυξανόμενης ψηφιοποίησης, το διαδίκτυο προσφέρει πολλές ευκαιρίες για την προσέλκυση δυνητικών εργαζομένων. Τα γραφεία προσλήψεων διαδραματίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο σε αυτό, καθώς προσφέρουν ολιστική υποστήριξη στον τομέα της πρόσληψης εργαζομένων. Σε αυτό το άρθρο θα μάθετε ποια μέτρα πρόσληψης είναι διαθέσιμα και τι πρέπει να προσέξετε κατά την επιλογή ενός πρακτορείου προσλήψεων. Επιπλέον, εξηγούμε πότε έχει νόημα να προσλάβετε ένα πρακτορείο και τι κάνει ένα καλό πρακτορείο προσλήψεων.

Αν θέλετε λοιπόν να μάθετε πώς να βρείτε το τέλειο γραφείο προσλήψεων, τότε θα πρέπει σίγουρα να διαβάσετε παρακάτω.

  • Πρακτορείο προσλήψεων
  • Προσωπικό μάρκετινγκ
  • Employer branding